canlift slide

درباره محصولات جان لیفت canlift

درباره شرکت قفل جان لیفت canlift

قفل جان لیفت JAN LIFT که در استانبول 1988 تأسیس شد ، با تولید "دستگاه قفل درب LIFT LANDING DOOR LOCKING" برای بخش آسانسور شروع به کار کرد و به دلیل عزم و احترام به کیفیت ، بلافاصله موفق به جذب بازار شد. در سال های بعد ، طیف گسترده تولید قفل جان لیفت JAN LIFT با تولید "LIFT LANDING DOOR SHOCK ABSORBER" ، "CAM RETIRING DOOR RINGIRING LIFT LANDING CAM" ، BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR و BI و UNI DIRECTIONAL PROGRESSIVE GEAR SAFETY. قفل جان لیفت JAN LIFT با نگه داشتن کارمندان با تجربه و با استفاده از آخرین فن آوری های تولیدی ، محصولات خود را به بازار عرضه می کند و گواهینامه CE را برای همه قفل های خود ، فرماندار مجهز به دو جهته و تجهیزات ایمنی پیشرونده بی و یک جهته به دست آورد. قفل جان لیفت JAN LIFT محصولات خود را در مساحت 9،800 متر مربع بسته که کارخانه ای مدرن است تولید می کند و در کشورهای مختلف تقاضای اصرارآمیز بوده است. هنوز از سطح مورد نظر خود راضی نیستید ، قفل جان لیفت JAN LIFT به طور مداوم از فن آوری و تحولات در بخش بالابر پیروی می کند تا کیفیت خود را بیشتر بهبود بخشد.

راهنمای مونتاژ، تنظیم قفل درب آسانسور جان لیفت

1- پیچ های M8 مونتاژ قفل و واشرهای دندانه دار (شماره 3) را از جایگاهش در روی بدنه قفل (شماره 1) جدا کنید.
2- توجه داشته باشید که در روی درب جهت مونتاژ کلید می بایستی از قبل قطعات رگلاژ نصب شده باشد.jan lifft 1
3- بدنه قفل را با استفاده پیچ های M8 مونتاژ قفل و واشرهای دندانه دار (شماره 3) به روی درب نصب کنید.
4- بازوی مکانیزم باز شدن قفل (شماره 6) را به صورتی که در قسمت دندانه دار بازوی مکانیزم کشیدن پیچ (شماره 5) و خارج از بدنه چرخ (شماره 8) قرار گیرد نصب کنید.
5- بازوی بازکننده قفل (شماره 7) و واشر محکم کردن بست بازوی قفل مطابق با کارکرد مگنت (پمپ) تنظیم کرده و میل بازوی مکانیزم کشیدن (شماره 5) و بازوی قفل را به همدیگر ثابت کنید.
6- گروه دوشاخ (شماره 10) را با استفاده از پیچ های مونتاژ گروه دوشاخ (شماره 12) به روی درب به صورتی نصب کنید که روبروی مقابل دوشاخ و کنتاکت (شماره 9) قرار گیرد.
7- با استفاده از پیچ های تنظیم گروه دوشاخ و کنتاکت (شماره 11) اصلاحات محوری لازم را انجام دهید.
8- جهت ارتباط الکتریکی به دلخواه میتوانید ابتدا بست (شماره 13) را از روی بدنه اش جدا کرده و یا در صورت اتصال بست به روی بدنه نیز میتوانید انجام دهید.نصب کابل ها را میباست طبق جزئیات آمده در شکل شماره 2 و 3 انجام دهید.
در شکل شماره 2 جزئیات نصب کابل های کنتاکت نشان داده شده است.
در روی درب شفاف بدنه کلید (شماره 2) محل قرار گرفتن مقابل دوشاخ گروه کنتاکت با حرف A و محل قرارگرفتن کنتاکت امنیتی داخلی با حرف B مشخص شده است. به همان شکل در مقابل بست جهت تعیین کردن نوبت اتصال کابل ها دو عدد حرف A و B قرار گرفته است.
کابل های دوشاخ گروه کنتاکت A را به روی درب شفاف بست مقابل حرف A وصل کنید.
کابل های کنتاکت امنیتی داخلی B را به روی درب شفاف بست مقابل حرف B وصل کنید.
در شکل شماره 3 جزئیات نصب کابل های اتصال به زمین نشان داده شده است.
کابل های اتصال به زمین را همانند شکل با استفاده از پیچ های مربوط به اتصال (شماره 14) به بدنه نصب کنید. برای انجام اتصال زمینی از بست استفاده ننمایید.

jan lifft 2تذکر مهم:

جهت قطع کردن سیستم امنیتی پیشین که به قفل درب آسانسور CL 01 M اضافه شده است، می بایست دومین میل امنیتی (شماره 4) را از سوراخ خودش به اندازه 2 میلی متر جدا کرد. پس از انجام این کار سیستم قفل می شود. در صورتی که سوراخ دومین میل امنیتی

(شماره 4) به هر دلیلی گرفته باشد، قفل خودش را بلوکه کرده و از کار می ایستد. (چنانچه شعاع سوراخ دومین میل امنیتی کوچک باشد، با استفاده از دریل 7 میلی متر سوراخ را بزرگ کنید.)
در سیستم امنیتی پیشرفته فاصله بین درب و چارچوب آن می بایست حداقل 5/2 میلی متر باشد. در صورت کمتر بودن این فاصله وصل شدن سیستم امنیتی پیشین ممکن نبوده و بدین ترتیب قفل خودش را بلوکه می کند.
در صورتی که فاصله بین قفل و چارچوب آن از 5/2 میلی متر کوچکتر باشد، با استفاده از قطعات سیاه رنگ تنظیم فاصله بین درب (شماره 15) که در داخل جعبه قفل قرار دارد، قفل را از داخل چارچوب درب کمی عقب کشیده بدین ترتیب قفل درب آسانسور CL 01 M شروع به کار می کند.
قطعات سیاه رنگ تنظیم فاصله بین درب (شماره 15) با ضخامت های مختلف تولید شده است. با استفاده از این قطعات در روی قفل و درب می توانید قفل را در داخل چارچوب درب کمی عقب بکشید. برآمدگی های روی قطعات به سوراخ های مربوط در روی بدنه قفل نصب می شود.

راهنمای مراقبت قفل درب آسانسور جان لیفت

1- در مراقبت های ماهانه در قسمت های مجمع گرد و خاک روغن های مایع را جایگزین روغن های جامد به وجود آمده کنید.
2- در مراقبت های ماهانه مواردی را که در قسمت مونتاژ گفته شد کنترل کنید.
3- لطفا به غیر از کارهایی که در بخش مونتاژ، تنظیم و مراقبت گفته شد خودسرانه مداخله نکنید.
4- داخل قفل را به هیچ وجه حتی برای تعمیر و یا مراقبت نیز باز نکنید.
5- در صورت نیاز به رنگ کردن درب آسانسور در طول مراقبت های عمومی، قفل را خارج کرده و پس از اتمام کار دوباره نصب کنید. رنگ و مواد پاک کننده رنگ هم موجب اختلال در کارکرد آن می شوند و هم به بدنه پلاستیکی آسیب می رسانند.
6- در مراقبت های ماهانه گروه دوشاخ و اطراف آن را کنترل کرده و در صورت نیاز تمیز کنید. اگر نیاز به تعویض باشد، لطفا با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

راهنمای مونتاژ، تنظیم دیکتاتور درب آسانسور جان لیفت

1- آرام بند درب آسانسور را از جعبه اش درآورده از بازو (شماره 1) گرفته و در جایگاه خود در روی درب قرار دهید.
2- در حین قرار دادن آهسته بند در جایگاه خود توجه داشته باشید که قطعه ثابت کننده (شماره 2) در روی سوراخ های قطعه تقویتی که در روی درب نصب شده است قرار گیرد.

jan lifft 1

3- توجه داشته باشید که سوراخ های پلاک مونتاژ (شماره 3) حتما در روی سوراخ های روی درب که از قبل برای مونتاژ آماده شده است، قرار گیرد.
4- پیچ های مونتاژ (شماره 4) داخل جعبه به اندازه M9 می باشند. در صورتی که اندازه سوراخ های روی درب که از قبل برای مونتاژ آماده شده است M9 نباشد از پیچ های مناسبب به اندازه سوراخ استفاده کنید.
5- پیچ های مونتاژ را به روی درب نصب کنید و به قدر کافی محکم کرده مونتاژ را تمام کنید.
6- بازوی آهسته بند (شماره 1) را به حرکت درآورید. توجه داشته باشید که در حین این عمل هیچگونه مشکلی وجود نداشته باشد. در این صورت شما می توانید شروع به تنظیم کنید.
7- در صورتی که سرعت آهسته کردن و بستن درب از طرف آهسته بند مورد دلخواه شما نباشد بوسیله آچار (شماره 5) پیچ تنظیم کننده و ثابت کننده (شماره 6) را کمی شل کنید.
8- با استفاده از کانال پیچ گوشتی نوک میل پیستون (شماره 7) و با کمک آچار (شماره 8) میل پیستون را بچرخانید. مشاهده خواهید نمود که بر اساس جهت چرخش، آهسته بند کم یا زیاد کار میکند.
الف- اگر می خواهید سرعت آهسته بند زیاد شود با استفاده از آچار (شماره 8) میل پیستون (شماره 7) را به جهت عقربه های ساعت مقداری مقداری بچرخانید.
ب- اگر می خواهید سرعت آهسته بند کم شود با استفاده از آچار (شماره 8) میل پیستون (شماره 7) را به جهت خلاف عقربه های ساعت مقداری مقداری بچرخانید.
توجه: تنظیم سرعت می بایست حتما در یک دور میل پیستون (270 درجه) انجام گیرد.
9- پس از تنظیم سرعت دلخواه پیچ تنظیم کننده و ثابت کننده (شماره 6) را با آچار (شماره 7) محکم کنید. بدین وسیله تنظیمات شما ثابت می شوند.
10- در صورتی که پیچ تنظیم کننده و ثابت کننده (شماره 6) را محکم نکنید، تمام تنظیمات شما به هم می خورد.

jan lifft 2

توجه: تنظیم سرعت می بایست حتما در یک دور میل پیستون (270 درجه) انجام گیرد.

پس از تنظیم سرعت دلخواه پیچ تنظیم کننده و ثابت کننده (شماره 6) را با آچار (شماره 7) محکم کنید. بدین وسیله تنظیمات شما ثابت می شوند.
در صورتی که پیچ تنظیم کننده و ثابت کننده (شماره 6) را محکم نکنید، تمام تنظیمات شما به هم می خورد.

راهنمای مراقبت از دیکتاتور درب آسانسور جان لیفت

1- در مراقبت های ماهانه، لطفا سرعت کارکرد و فنرهای درب را براساس قوانین تنظیم، کنترل کنید.
2- ممکن است بر اساس تنظیم و استفاده نادرست چرخ آهسته بند (شماره 9) که در سر بازوی آن قرار دارد سائیده و از بین رفته باشد. در این صورت آن را تعویض کنید.
3- در صورت نیاز به رنگ کردن درب آسانسور در طول مراقبت های عمومی، آهسته بند درب آسانسور CL-03 را خارج کنید و پس از اتمام کار دوباره مونتاژ کنید. رنگ و مواد پاک کننده رنگ هم موجب اختلال در کارکرد آن می شوند و هم به واشر مخصوص هیدرولیک ضد رخنه در گلوگاه سیلندر آسیب می رسانند.
4- ممکن است در حین کنترل های ماهانه مشاهده شود که در اثر استفاده طولانی و یا نادرست عمر المنت ضد رخنه تمام شده باشد. در این صورت روغن پس می دهد و آهسته بند تنظیم نمی شود. لطفا کنترل کنید که در گلوگاه پیستون روغن پس نداده باشد. اگر روغن پس داده باشد حتما آن را تعویض کنید.
5- زمان تغییر فصل به علت نوسان دما، درجه غلظت روغن داخل آهسته بند تغییر می کند و در نتیجه سرعت کارکرد آن از آنچه تنظیم شده تغییر می کند. بدین ترتیب در آغاز هر فصل آن را کنترل کرده و در صورت نیاز دوباره تنظیم کنید.
6- لطفا به غیر از کارهایی که در بخش مونتاژ، تنظیم و مراقبت گفته شد خودسرانه مداخله نکنید.
7- در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل لطفا با نمایندگی ما تماس حاصل فرمایید.

...

جان لیفت مگنت جان لیفت گاورنر جان لیفت دیکتاتور جان لیفت قفل جان لیفت canlift فروش مگنت جان لیفت فروش گاورنر جان لیفت فروش دیکتاتور جان لیفت شرکت آسانسور جان لیفت خرید مگنت جان لیفت خرید گاورنر جان لیفت خرید دیکتاتور جان لیفت فروش قفل جان لیفت آسانسور جان لیفت قیمت مگنت جان لیفت قیمت گاورنر جان لیفت قیمت دیکتاتور جان لیفت خرید قفل جان لیفت تولیدی جان لیفت تولید مگنت جان لیفت تولید گاورنر جان لیفت تولید دیکتاتور جان لیفت قیمت قفل جان لیفت سایت آسانسور جان لیفت قیمت مگنت جان لیفت قیمت گاورنر جان لیفت قیمت دیکتاتور جان لیفت تولید قفل جان لیفت آدرس آسانسور جان لیفت شرکت مگنت جان لیفت شرکت گاورنر جان لیفت شرکت دیکتاتور جان لیفت قیمت قفل جان لیفت تلفن آسانسور جان لیفت سایت مگنت جان لیفت سایت گاورنر جان لیفت سایت دیکتاتور جان لیفت شرکت قفل جان لیفت شماره تماس آسانسور جان لیفت آدرس مگنت جان لیفت آدرس گاورنر جان لیفت آدرس دیکتاتور جان لیفت سایت قفل جان لیفت کارخانه آسانسور جان لیفت شماره تماس مگنت جان لیفت شماره تماس گاورنر جان لیفت شماره تماس دیکتاتور جان لیفت آدرس قفل جان لیفت نمایندگی شرکت جان لیفت شماره مگنت جان لیفت شماره گاورنر جان لیفت شماره دیکتاتور جان لیفت شماره تماس قفل جان لیفت قطعات آسانسور جان لیفت تلفن مگنت جان لیفت تلفن گاورنر جان لیفت تلفن دیکتاتور جان لیفت شماره قفل جان لیفت تولید قطعات آسانسور جان لیفت کارخانه مگنت جان لیفت کارخانه گاورنر جان لیفت کارخانه دیکتاتور جان لیفت تلفن قفل جان لیفت شرکت قطعات آسانسور جان لیفت فروشگاه مگنت جان لیفت فروشگاه گاورنر جان لیفت فروشگاه دیکتاتور جان لیفت کارخانه قفل جان لیفت واردات مگنت جان لیفت واردات گاورنر جان لیفت واردات دیکتاتور جان لیفت فروشگاه قفل جان لیفت فروش عمده مگنت جان لیفت فروش عمده گاورنر جان لیفت فروش عمده دیکتاتور جان لیفت واردات قفل جان لیفت نمایندگی مگنت جان لیفت نمایندگی گاورنر جان لیفت نمایندگی دیکتاتور جان لیفت فروش عمده قفل جان لیفت نماینده فروش مگنت جان لیفت نماینده فروش گاورنر جان لیفت نماینده فروش دیکتاتور جان لیفت نمایندگی قفل جان لیفت نماینده فروش قفل جان لیفت

.....

متن

تولید، واردات و تعمیر قطعات آسانسور

پیشرفت سریع صنعت آسانسور در جهان و نیاز مبرم کشورمان به تحولی عمیق و جدی در این صنعت، ما را بر آن داشت تا با استفاده از قطعات و لوازم آسانسور با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین المللی، سهمی مفید و کارآ در این زمینه داشته باشد. تجهیزات و قطعات مصرفی تماماٌ از معتبرترین شرکت های تولید کننده و سازنده این صنعت و در بالاترین سطح تکنولوژی روز دنیا تامین می گردد و همچنین نمایندگی فروش بسیاری از قطعات وارداتی و داخلی را در زمینه فروش و خدمات پس از فروش عهده دار گردیده است.

تماس با ما

  • آدرس : تهران
  • تلفن : 6-5-14 84 91 88 021
  • تلفن : 76-74 29 12 66 021
  • همراه : 05 79 577 0930

© 1398 - تمامی حقوق این وب سایت مربوط به وب سایت آسانسور سمان می باشد. | Designed by Mr.ebrahimpoor